Söka
Favoritlista
Region
Region (pl)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es
Innovation som  framtidsmodell
»Innovation som
framtidsmodell«

Alltid. Säkert. Visionärt.

Vi är en av de ledande europeiska tillverkarna av tätningssystem för kabel, rör och husinföringar.

Med våra innovativa tätningssystem skyddar vi din byggnad mot inträngande vatten, gas, brand, smuts och ohyra. Med våra individuella lösningar garanterar vi absolut täthet, effektivitet, användarvänlighet och långt serviceliv i alla typer av byggnadsverk. Alltifrån enfamiljshus, olika byggnadsverk till stora infrastrukturprojekt som flygplatser och kraftverk.

Till våra kunder räknas energileverantörer, kommunala verk, byggföretag, installationsföretag, telekommunikationsföretag samt industribranschen. Hauff-Techniks sortiment återfinns hos många byggnadsmaterial- och byggåterförsäljare. Även arkitekter, planerare och privata byggherrar förlitar sig på våra erfarenheter och kompetens. Vi har en passande lösning för var och en och oberoende av utmaning – lösningen kan exempelvis stamma från vårt omfattande produktutbud eller tillverkas enligt en måttbeställning.

Beim Abspielen des Videos werden Daten an YouTube gesendet. Es gelten die Datenschutzerklärungen von YouTube und Hauff-Technik.

Siffror, data, fakta

Antal medarbetare:
550
 
Årlig omsättning:
116 miljoner
under 2023
Över
60 års
erfarenhet
55.000 m²
yta i anläggningen i Hermaringen
Inlämnade patent
100
 
På marknaden i över
40 länder
 

Vårt huvudkontor

I juni 2014 förlade företaget Hauff-Technik sina tre anläggningar till platsen för det nya huvudkontoret i Hermaringen.

»Nu har vi slagit samman det som ska höra ihop.«, dr Michael Seibold vid invigningen.

Parkeringsplatser

Vi vill att det ska vara lätt att komma till oss och vi har därför inrättat inte mindre än 200 parkeringsplatser.

Motorcykelplatser

Kommer du bara på två hjul? Även för detta kan vi erbjuda tillräckligt många parkeringsplatser.

Handikappsparkeringar

Vi har öronmärkt två parkeringsplatser intill huvudentrén för personer med funktionshinder. Härifrån kommer man till områden på företaget utan några hinder.

Laddstolpar

Vi är mycket måna om miljön. Som ett led i detta har vi installerat över 30 laddstolpar för PlugIn-hybrid- och elfordon för våra medarbetares och gästers skull.

Cykelställ

Vi vill öka människors miljömedvetenhet. Många medarbetare använder tvåhjulingar för resan till Hauff-Technik. Vi har redan gjort i ordning lämpliga ställplatser. Och även i det här fallet följer vi med vår tid: vi har över tio laddstolpar för e-cyklar.

Konferensrum

Inom ramen för vårt generösa diskussionskoncept har vi installerat fyra diskussionslokaler i huvudbyggnaden som, om man så önskar, kan bygga om till konferensrum. I alla delar av byggnaden finns det mindre konferensrum jämte fika- och utrymmen för kaffe och diskussion.

Vattenautomater får användas fritt

Vi lägger stor vikt vid våra medarbetares hälsa. Därför kan alla våra medarbetare använda våra vattenautomater med färskt vatten helt kostnadsfritt.

Restaurangen Kostbar

I vår företagsrestaurang »Kostbar (smakfullt)« väntar säsongens rätter med färska ingredienser.

Ledningsteamet

Vårt företags framgångar är helt klart resultatet av lagarbete. Ledningsgruppen arbetar hand i hand med och representerar de över 450 st. kompetenta och starkt motiverade medarbetare på Hauff-Technik.

Michael Seibold
verkställande direktör
Cornelia August
framtiden › kvalitet och IT
Stephan Winnen
framtiden › internationalisering
Horst Scheuring
Kreation › nationell försäljning
Ralf Kurz
Kreation › utveckling och nationell försäljning
Thomas Kölle
drift › Materialförvaltning
Georg Zink
drift › produktion
Rainer Lindenmaier
avkastning › inköp
Jochen Ulrich
avkastning › redovisning
»Jag är ingen manager på karriärstegen - jag är en ledare på Hauff-Technik. Mitt fokus är hållbar, framgångsrik företagsutveckling – jag brinner för en uppskattande och meningsfull företagskultur för människorna på Hauff-Technik.«
Michael Seibold
verkställande direktör

Född i Franken i västra Tyskland är han sedan 2005 ensam VD på företaget Hauff-Technik. Efter en universitetsutbildning i materialvetenskap i Erlangen och USA skaffade han sig som processingenjör på MAN i München de första yrkeserfarenheterna och tog sedan sin doktorsexamen på Tekniska Universitet i Hamburg-Harburg till Dr.-Ing. maskinteknik. Därefter ledde han avdelningen för glasapplikationsteknik på OSRAM i Augsburg. Under den tiden fick han möjligheten att inom koncernen bygga upp en medelstor innovationscell för industriell tillverkning av platta lampor och fick ta emot utmärkelsen OSRAM Innovation Award. Som VD på den tyska utlandsfilialen på den väletablerade schweiziska teknologi- och konsultgruppen HELBLING lämnade han ett avgörande bidrag till att bygga upp ansedda engineering-tjänster för maskin- & bilindustrin samt för industrin & hushållsartiklar. Trots all sin professionalitet tycker han ändå att kontakten med personalstyrkan är av stor vikt och det gör honom till en chef ”att röra vid”. Han utmärker sig genom sin förmåga till dialog och konsensus, men även pragmatism och uthållighet. Under 2021 ledde han företaget till sist med en total omsättning på över 1 miljard kronor in i en ny dimension.

Michael Seibold
»Vi brinner för att aktivt utforma framtiden - att hela tiden eftersträva digital spetskompetens genom optimerade processer och en hållbar företagsledning är en självklar del av vår företagskultur. Vår fokus är att tillfredsställa kunderna, medarbetarna, partner och ägare, som är engagerade i att utforma omvandlingen.«
Cornelia August
framtiden › kvalitet och IT

Som första avdelningschef i Hauff-Technik GmbH & Co. KGs historia har Cornelia August ett ledande ansvar för området Zukunft (framtiden). Efter en start på sin yrkesbana som optiker ändra hon sedan inriktningen och började sin handelsexamensutbildning 2006 på Hauff-Technik med tyngdpunkten på ekonomi, controlling och marketing. Efter sin examen tog hon över ledningen för företagets marketing. Hon lämnade den positionen när hon 2012 tog över kvalitetsmanagement. Genom att 2015 ta över ledningen för informationsteknologin, upp- och utbyggnaden av det integrerade managementsystemet inklusive miljö- och processmanagement skapades basen för den digitaliseringen som idag, tillsammans med tyngdpunkten på hållbarheten, har ett avgörande inflytande på företagskulturen.

Cornelia August
»Vi vill sätta standarden för tätnings- och införandelösningar på de internationella marknaderna. Med ett globalt perspektiv, företagsanda och våra erfarenheter kommer vi att utöka vår affärsverksamhet på de internationella marknaderna.«
Stephan Winnen
framtiden › internationalisering

Sedan 2017 leder Stephan Winnen arbetet med internationalisering på Hauff-Technik. Med outtröttlig entusiasm arbetar han på att expandera företaget bortom de tyska gränserna. Innan sitt tillträde på Hauff-Technik 2017 hade Stephan Winnen haft flera chefspositioner på företag med internationella verksamheter. Företagarandan är del av hans arv, baserad på det familjeföretaget som grundades av hans farfar. De olika etapperna på hans yrkesbana ledde honom till olika regioner i världen. Närheten till marknaden, mobilitet, internationalitet och förmågan att orientera sig i främmande kulturer är inte bara floskler för honom utan en upplevd verklighet. Stephan har studerat filosofi hos jesuiterna och har ett diplom i katolsk teologi från universitet i Freiburg i.Br. Han är gift och far till tre vuxna barn.

Stephan Winnen
»Utöver den löpande justeringen av hela vår försäljningsstrategi till marknadernas och kundernas behov är det vår uppgift att gång på gång leda innovativa produktlösningar fram till deras introduktion på marknaden.«
Horst Scheuring
Kreation › nationell försäljning

Horst Scheuring leder tillsammans med sin avdelningsledarkollega, Ralf Kurz, området Kreation. Han påbörjade sin yrkesbana på det kommunala bolaget i staden Ulm. 1995 började han som teknisk fackkonsult på Hauff-Technik och utvecklade 1997 som Key-Account-Manager standardiseringen av flerområdeshusinförandet. Under de följande åren följde han företagets övergång från en leverantör av kabelgenomföringar till dagens omfattande leverans av husinförandesystem. 2010 fick han ansvaret för den nationella försäljningen. Utöver den löpande justeringen av hela vår försäljningsstrategi till marknadernas och kundernas behov använder Horst Scheuring sitt kreativa spelrum för att, tillsammans med sin avdelningsledarkollega, gång på gång leda innovativa produktlösningar fram till deras introduktion på marknaden.

Horst Scheuring
»Kreativitet är, när man får en idé när man lägger märke till något.«
Ralf Kurz
Kreation › utveckling och nationell försäljning

Ralf Kurz leder tillsammans med sin avdelningsledarkollega, Horst Scheuring, området Kreation. Efter sin ut- och vidareutbildning som maskiningenjör anställdes Ralf Kurz 1990 som försäljare på Hauff-Tecknik. Efter sin övergång 1993 till försäljningsavdelningen ledde han den avdelningen under fyra år till han senare fick förtroendet att leda utvecklings- och konstruktionsavdelningen. Mellan 2008 och 2011 övertog Ralf Kurz som medlem i ledningsteamet den övergripande tekniska ledningen av företaget. Efter att ha byggt upp nya områdesstrukturer leder han, tillsammans med sin avdelningsledarkollega, det samlade området Kreation, som omfattar avdelningarna försäljning Tyskland, produktutveckling samt produktmanagement och marketingavdelningen.

Ralf Kurz
»Gör det du tycker är rätt. Det kommer alltid finnas någon som tycker annorlunda.«
Thomas Kölle
drift › Materialförvaltning

Thomas Kölle leder om rådet Operation drift & infrastruktur. Efter sin utbildning som elektromekaniker samlade han sina första erfarenheter inom maskintekniken på Osram. 1994 började hans karriär som ekonom på försäljningen i Hauff-Technik-teamet och 1997 övertog han ledningen av IBS-centrum, som ansågs vara den centrala inkörsporten för information, rådgivning och utbildning. 2013 utnämndes han till prokurist och han var bland annat ansvarig för sammanföringen av administrationsbyggnaden med de då tre produktionslokalerna till dagens ultramoderna placering i Hermaringen - en verklig milstolpe i företagets historia. Efter uppbyggnaden av nya områdesstrukturer övertog Thomas Kölle 2015 ledningen för området "Operation" med tyngdpunkten på materialekonomin och hade det avgörande ansvaret för införandet av det nya SAP-systemet. Den senare utbyggnaden av fabriken med ett helautomatiskt, av SAP styrt logistikcentrum gör Hauff-Technik till det företaget man känner idag. Som ledare för drift & infrastruktur är han även VD för dotterbolagen Hauff-Technik Swiss AG, Hauff-Technik Middle East-FZE och ZweiCom-Hauff GmbH.

Thomas Kölle
»Att använda förändring som drivkraft för vår framgång - det är så vi har lyckats att vidareutveckla oss till ett modernt industriföretag med alla facetter. Högt motiverade medarbetare samt den uppskattande företagskulturen utgör basen för en behaglig arbetsmiljö.«
Georg Zink
drift › produktion

Georg Zink är den yngsta av alla avdelningschefer. Efter sin utbildning till industriekonom bestämde han, som numera har två barn, sig för att även ta studenten. Under sitt produktionsteknikstudium med inriktning på organisation och management i Ulm började den blivande diplomingenjören 2006 sin första anställning som praktikant på Hauff-Technik. Efter avslutade studier började Georg Zink 2008 på produktionsplaneringen och hade från 2009 ansvaret för sprutgjutningstillverkningen. Från 2011 tog han över ledningen för de då tre produktionsanläggningarna som 2015 efter sammanslagningen av produktionsanläggningarna kompletterades inom området Operation med ledningsfunktionen för tyngdpunkten produktion och logistik. Sedan 2022 har han ansvaret för fabriken och värdeflöden.

Georg Zink
»Det intensiva samarbetet med kraftfulla partners är en avgörande faktor för Hauff-Techniks framgång.«
Rainer Lindenmaier
avkastning › inköp

Rainer Lindenmaier leder området Ertrag, inköp. Efter sitt studium i företagsekonomi arbetade han först på inköpsavdelningen och senare inom servicemanagement på Aufzugtechnik i Augsburg. 1995 arbetade han även inom monteringsplaneringen på OTIS hissavdelning. 1999 började företagsekonomen (VWA) först som assistent av företagsledningen på Hauff-Technik. Därefter följde de första stegen inom ekonomi-området: Uppbyggnaden på offertberäkning och senare controlling var starten på dagens företagsavdelning ”Ertrag (resultat)”. Sedan 2005 är Rainer Lindenmaier medlem av ledningsteamet och är idag ansvarig för området Ertrag, och lägger sin fokus och sitt engagemang på inköpet.

Rainer Lindenmaier
»Kräv inget av andra som du inte själv vill prestera!«
Jochen Ulrich
avkastning › redovisning

Jochen Ulrich leder området Ertrag, redovisning. Efter sin ekonomiutbildning och ett studium på företagsekonomi arbetade han inom olika uppgifts- och ansvarsområden på Stadtwerke Heidenheim AG. Efter arbete inom området inköp fick han sedan ansvaret för avdelningsledningen inom arbetsförberedelser och senare tekniskt ledare. Jochen Ulrich började 2011 på Hauff-Technik GmbH & Co. KG, där han först arbetade inom distributionen och i slutet av 2011 tog över ansvaret för avdelningen controlling och kort därefter även redovisningen. Han har sedan 2013 varit del av företagsledningen och chef inom området ”Ertrag” med fokus på ekonomi & controlling.

Jochen Ulrich

Fler kontaktpersoner

Sarah Raab

personalchef

Tel.: +49 7322 1333-130
bewerbung@hauff-technik.de

Claudia Braith

kommunikationschef på företaget

Tel.: +49 7322 1333-113
claudia.braith@hauff-technik.de

Prisca Padineantu

marknadschef

Tel.: +49 7322 1333-223,
marketing@hauff-technik.de

Sandra Keller

kvalitetsansvarig

Tel.: +49 7322 1333-721
sandra.keller@hauff-technik.de

André Koch

chef för kvalitetssäkring och miljöansvarig

Tel.: +49 7322 1333-718
andre.koch@hauff-technik.de

Patrizia Ziegler

chef för inköp och styrning

Tel.:  +49 7322 1333-143
patrizia.ziegler@hauff-technik.de

Silvia Rose

chef för tull- och transportförvaltning

Tel.:  +49 7322 1333-547
silvia.rose@hauff-technik.de

1/3

Dotterbolag och partner

Vi brinner för fullständigt säkra tätningar för byggnader. Det som ligger oss närmast om hjärtat är att göra våra kunder nöjda. Att hitta en snabb och samtidigt synnerligen effektiv lösning för alla behov och ta fram samt tillverka nya, innovativa produkter och att alltid vara redo att ge våra kunder råd – detta satsar vi på med maximalt engagemang över hela världen. Våra medarbetare reser till dig över hela världen.

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

htch.anfrage@hauff-technik.ch
htch.bestellungen@hauff-technik.ch
www.hauff-technik.ch

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH
Geiselroter Heidle 1
73494 Rosenberg, GERMANY

Tel.: +49 7967 9008-30
Fax: +49 7967 9008-99

office@hauff-technik-gridcom.de
www.hauff-technik-gridcom.de

Hauff-Technik Middle East
FZE Ajman Free Zone- Gate : 1
Building C1, Office –C1-1114
Port Street 1
PO Box 45590 Ajman, UAE

Tel.: +971 (674) 72 218
Mob: +971 508 981595

jenuel.santos@hauff-technik.de
www.hauff-technik.ae

Hauff-Technik UK Limited
Units 1 & 2 Carrwood Road
Chesterfield
S41 9QB, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 1484 522039

htuk.office@hauff-technik.com
https://www.hauff-technik.uk

Alltid. Säkert. Starkt.

I sin roll som specialist för hållbara företagsverksamheter bland de tyskspråkiga mellanföretagen är INDUS Holding AG sedan över trettio år tillbaka ensam delägare i vårt företag. Redan från första början har INDUS varit en idealisk plattform för vår företagsutveckling.

Som en operativ självständig, delägare i INDUS Holding AG går inte våra särskilda styrkor som ett mellanstort företag förlorade utan de kan verkligen komma till sin rätt. Detta innebär att Hauff-Technik även kan lägga fokus på detaljerna utan att helhetsbilden går förlorad.

Cirka
11 000
medarbetare
Årlig omsättning:
1.804 miljoner
under 2022
Majoritetsandel i
46
mellanstora företag

Fler partners

På många områden behöver vi också hjälp. Som vi alltid kan lita på:

Rechtsanwälte Wiese & Wiese GbR
Donnersbergerstrasse 9
80634 München, TYSKLAND

Tel.: +49 8939 10-19
Fax: +49 8939 39-8

anwaltskanzlei@wieseundwiese.de

Uwe Schwerdt
Arbetsskyddsombud

Leg. läkare Viktoria Schenkengel
Christianstrasse 9
89522 Heidenheim, TYSKLAND

Telefon: +49 7321 3069-303
info@praeventi.de

#wirsindhaufftechnik