Szukaj
Lista
Region
Region (pl)
Produkty
O firmie
W centrum uwagi
Osoby do kontaktu
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Polityka prywatności

Spółka Hauff-Technik GmbH & Co. KG, reprezentowana przez prezesa dr. inż. Michaela Seibolda, Robert-Bosch-Straße 9, 89568 Hermaringen (Hauff-Technik) traktuje ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Zakładamy spełnienie wymogów prawnych, dotyczących np. mediów elektronicznych (np.. Niemieckie przepisy BDSG) oraz Dyrektywy UE dotyczącej ochrony danych osobowych (EU-DSGVO) Poniżej chcemy pokrótce przedstawić, w jaki sposób chronimy Państwa dane i co się dzieje, kiedy udostępniają nam Państwo swoje dane osobowe.

1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje pozwalające na ustalenie tożsamości. Może być to nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP lub numer telefonu. Informacje gromadzone przez przeglądarkę w trakcie korzystania z naszej oferty nie należą do tej kategorii.

2. Czy Hauff-Technik gromadzi dane osobowe?

Hauff-Technik gromadzi tylko dane osobowe niezbędne do realizacji celów, na które wyrazili Państwo zgodę.  

Pytamy Państwa o dane osobowe, jeśli kierują Państwo do nas zapytania dotyczące któregoś z naszych produktów lub ofert. W takim przypadku potrzebujemy co najmniej Państwa adresu e-mail. Dodatkowe informacje są konieczne w przypadku zamawiania przez Państwa produktów online i ich dostawy na Państwa adres lub pobierania plików ze strony internetowej. Mogą Państwo przeglądać wszystkie części naszej witryny bez konieczności ujawniania danych osobowych. W przypadku zamówienia newslettera otrzymują od nas Państwo informacje oraz oferty dotyczące produktów oferowanych przez nas oraz naszych partnerów handlowych. Nie przekazujemy Państwa adresu e-mail stronom trzecim. Częściowej rejestracji podlegają dane dotyczące otwieranych stron i klikanych odnośników. Te dane są zapisywane po fizycznym oddzieleniu ich od danych osobowych. Zwracamy uwagę na prawa opisane w punkcie 8.

Podane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do realizacji zamówienia oraz do przesłania porównywalnych ofert także za pośrednictwem poczty email. Nie przekazujemy żadnych danych nieuprawnionym stronom trzecim.

3. Co dzieje się z zapisanymi danymi osobowymi?

Zapisane adresy e-mail przekazujemy stronom trzecim tylko w przypadku, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez policję bądź prokuraturę lub gdy zostało udzielone pisemne lub elektroniczne oświadczenie o wyrażeniu zgody. Pozostałe dane osobowe przekazane nam przez Państwa w związku z zamówieniem produktu, wysłanym zapytaniem lub pobraniem plików archiwizujemy na chronionych komputerach na terenie Niemiec. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do celów określonych przez użytkownika i wcześniej mu znanych.

Wszyscy pracownicy firmy Hauff-Technik są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z  § 5 BDSG oraz Art. 29 EU-DSGVO. Zapewniliśmy środki techniczne i organizacyjne zgodne z § 9 BDSG oraz  § 5 I f) EU-DSGVO w celu zabezpieczenia danych osobowych klientów i zapewniamy ich przestrzeganie także wśród naszych partnerów handlowych. Celem jest zapewnienie ochrony danych osobowych. Po przejściu na inne strony internetowe przez zamieszczone na naszej witrynie łącza sposób wykorzystania danych użytkownika nie podlega naszej kontroli. Staramy się jednak, aby wszyscy nasi partnerzy handlowi utrzymywali poziom ochrony danych równy ochronie stosowanej przez nas i podejmowali konieczne działania (techniczne i organizacyjne).

4. Czym są pliki cookie?

Pliki cookie wykorzystujemy do optymalizacji strony internetowej firmy Hauff-Technik. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które mogą zostać zapisane na dysku twardym komputera osoby odwiedzającej stronę internetową. Umożliwiają one dokonywanie osobistych ustawień na stronie internetowej. Oprócz tego pliki cookie, w postaci anonimowej lub przy wykorzystaniu pseudonimu, są przez nas wykorzystywane do analizowania sposobu korzystania ze stron internetowych. Dane te mogą zostać ewentualnie uzupełnione o dane demograficzne (np. wiek, płeć) podczas ankiety internetowej. Podczas wypełniania ankiety użytkownik jest o tym wyraźnie informowany. Korzystanie z naszej oferty jest możliwe również bez plików cookie, w tam wypadku jednak nie wszystkie funkcje są dostępne. Ustawienia większości przeglądarek automatycznie akceptują pliki cookie. Zapisywanie plików cookie można wyłączyć lub zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby informowała użytkownika o wysłaniu plików cookie. Pliki cookie nie są programami, nie mogą więc spowodować szkód. Użytkownik może automatycznie usunąć pliki cookie, wybierając przycisk „Wyloguj się”, lub uniemożliwić zapisywanie plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki na „Blokuj pliki cookie”. Może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności podczas korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie, konieczne do przeprowadzenia operacji wymiany danych związanych z wykonaniem uruchomionych funkcji (np.. funkcja koszyka zakupów) są zapisywane zgodnie z art. 6 I lit. f) EU-DSGVO. Firma Hauff-Technik GmbH & Co. KG dokonuje zapisu plików cookie w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu oferowania swoich usług. Zapis plików cookie wykorzystywanych do analizy odwiedzanych stron internetowych podlega oddzielnym zapisom dotyczącym ochrony danych osobowych.

5. Stosowanie oprogramowania Matomo i współpraca z dostawcami usług

Ta strona korzysta z Matomo, usługi analityki internetowej.

Matomo wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na dysku twardym komputera i do których Matomo uzyskuje dostęp za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, w celu analizy korzystania z naszej strony przez komputer. Takie pliki cookie mogą przechwytywać strony wyświetlane w przeglądarce oraz strony wcześniej odwiedzone, aby utworzyć profile korzystania z naszej witryny przez komputer. W związku z tym pobierany jest również adres IP komputera. Przechowywanie odbywa się jednak anonimowo, zgodnie ze specyfikacjami niemieckiego organu ochrony danych. Oprogramowanie Matomo działa na naszych własnych serwerach w Niemczech, dzięki czemu firma Hauff-Technik GmbH & Co. KG ma pełną kontrolę nad danymi użytkowników.

Pliki cookie są oceniane w celu analizy tego, skąd pochodzą osoby odwiedzające naszą stronę internetową i jakie działania podejmują na naszej stronie internetowej. Wykorzystujemy te analizy do reklamy, badań rynku i ulepszania naszych usług. Przechowywanie i przetwarzanie odbywa się w naszym imieniu przez Matomo. W związku z tym firma Matomo zobowiązała się do przechowywania i przetwarzania danych wyłącznie na serwerach w Unii Europejskiej — wyjątkiem są awarie techniczne. Możesz zapobiec tworzeniu i ocenie Twojego profilu użytkowania przez Matomo, całkowicie wykluczając przechowywanie plików cookie, jak opisano powyżej.

W takim wypadku Matomo umieści na Państwa komputerze specjalny plik „opt out cookie”. Taki plik cookie nie zawiera parametrów koniecznych do utworzenia profilu użytkownika, ale jedynie umożliwia Matomo rozpoznanie niewyrażenia zgody i wstrzymanie zapisywania danych na serwerze firmy Matomo, którego celem jest utworzenie profilu. Jak opisano powyżej, mogą Państwo całkowicie wykluczyć zapisywanie plików cookie na twardym dysku swojego komputera.

Informujemy, że współpracujemy z firmą Rexx-Systems. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy skorzystać z poniższego łącza: https://www.rexx-systems.com/datenschutz.php

Jeśli na naszej stronie karier zgłoszą Państwo swoją kandydaturę, przesyłając nam dokumenty, które zawierają dane osobowe, zapewniamy, że dane te przetwarzane są w bezpieczny sposób i przesyłane wyłącznie upoważnionym osobom.

Zwracamy uwagę, że otrzymane dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do celów związanych ze zgłoszoną kandydaturą i w żadnym wypadku nie są one przetwarzane w celach reklamowych ani nie są one udostępniane żadnym nieupoważnionym stronom trzecim w innych celach.

Dane osobowe przechowywane są przez nas wyłącznie w procesie składania kandydatury, chyba że przepisy prawne wymagają ich dalszego przechowywania lub wyrazili Państwo zgodę na dalsze przechowywanie, na przykład gdy chcą Państwo być brani pod uwagę w przyszłych rekrutacjach na inne wolne stanowiska.

Podstawę prawną do przetwarzania stanowi Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 par. 1 a) w połączeniu z art. 4 ust. 11 GDPR oraz art. 6 par. 1 b) GDPR.

Oczywiście obowiązują również prawa określone w ust. 8 i 9 niniejszej polityki prywatności oraz prawo do informacji zgodnie z art. 15 GDPR, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 GDPR oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR, z zastrzeżeniem §§ 34, 35 BDSG-neu (federalnej ustawy o ochronie danych osobowych).

6. Odpowiedzialność 

Hauff-Technik nie ponosi odpowiedzialności za oferty witryn internetowych stron trzecich. W każdym wypadku będziemy dokładać starań, aby nasi partnerzy handlowi przestrzegali przepisów dotyczących ochrony danych porównywalnych do przepisów stosowanych przez nas.

Firma Hauff-Technik nie ponosi odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych.

7. Pliki dziennika

Podczas każdego wejścia na stronę zapisywane są dane dostępu w pliku protokołu (dzienniku serwera). Zapisywany tam rekord danych zawiera następujące dane:

Państwa adres IP (pozwalający na jednoznaczną identyfikację Państwa komputera użytkownika), Remote Host (nazwę i adres IP komputera, który wywołuje stronę), godzinę, status, wielkość transferu danych oraz stronę internetową, z której nastąpiło przejście na żądaną stronę (referrer) informacje o produkcie oraz wersji stosowanej przeglądarki (user agent).

8. Prawo do odmowy/usunięcia danych

Mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych osobowych w przyszłości. W tym celu muszą Państwo udowodnić, że są Państwo właścicielami tych danych. Aby zgłosić sprzeciw, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres: datenschutz@wieseundwiese.de. Niezwłocznie zajmiemy się Państwa zgłoszeniem. Państwa dane osobowe zostaną zapisane w „pliku blokady reklam”, aby mieć pewność, że w przyszłości nie zostaną do Państwa skierowane reklamy. Na wyraźne życzenie dane mogą zostać usunięte, jednak w takim wypadku nie jest możliwe zapewnienie, że po pobraniu przez nas nowych list adresowych nie otrzymają Państwo od nas reklam.

9. Prawo do informacji

Zgodnie z § 34, Art. 15, 12 EU-DSGVO niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) użytkownikowi przysługuje prawo do informacji. Firma Hauff-Technik może odmówić udzielenia informacji o pochodzeniu oraz odbiorcy danych tylko w wypadku, gdy interes zachowania tajemnicy handlowej przeważa nad interesem udzielenia informacji użytkownikowi.

Użytkownik ma prawo do otrzymania w dowolnym momencie nieodpłatnej informacji o zapisanych danych dotyczących jego osoby. Wykorzystanie danych następuje po spełnieniu wymogów prawnych i obejmuje zapisane dane oraz informacje o sposobie ich pozyskania, ich odbiorcy oraz kategorii odbiorcy a także cel zapisu tych danych.

Informacji udziela upoważniony przez firmę Hauff-Technik pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych:
RA Markus Wiese, Donnersbergstraße 9, 80634 München
Tel.: +49 89/391019, FAX: +49 89/393998
 

Aby zadać pytanie, otrzymać informacje, zgłosić sprzeciw, jak również sprostować/usunąć lub zablokować swoje dane, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres: datenschutz@wieseundwiese.de. Firma zastrzega sobie prawo do udzielania informacji oraz odpowiedzi na pytania w formie elektronicznej.

Pozostałe pytania na temat ochrony danych należy kierować na adres: datenschutz@wieseundwiese.de. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z wymogami prawnymi.