Szukaj
Lista
Region
Region (pl)
Produkty
O firmie
W centrum uwagi
Osoby do kontaktu
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Zawsze. Niezawodnie. Dzięki solidnym partnerom.

Najwyższa jakość dzięki wyselekcjonowanym dostawcom

Czynnikiem decydującym o zadowoleniu naszych klientów, a tym samym również o sukcesie firmy Hauff-Technik, jest w dużej mierze właściwy dobór stosowanych materiałów i oferowanych usług. Dlatego przy wyborze naszych dostawców ogromną wagę przywiązujemy do nawiązywania solidnych, trwałych relacji z wyspecjalizowanymi, silnymi partnerami.

Najlepszymi partnerami do współpracy są ci dostawcy, którzy oferują wysokiej jakości produkty po cenach rynkowych i niezawodnie wywiązują się z dostaw. Pozostałe kryteria można znaleźć w naszym kwestionariuszu dla potencjalnych dostawców.

 

Patrizia Ziegler
Dział zakupów
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-143

Zapisz kontakt

Kwestionariusz dla potencjalnych dostawców

Jeśli chcą Państwo dołączyć do grona naszych dostawców

Kwestionariusz dla potencjalnych dostawców jest niezbędnym elementem ewentualnej współpracy i pomaga nam w planowaniu i bezpiecznej realizacji zintegrowanych łańcuchów procesowych. Zwracamy uwagę, że kompletne wypełnienie kwestionariusza jest warunkiem koniecznym dołączenia do grona naszych dostawców. Informacje zamieszczone w kwestionariuszu pozwolą nam na dokonanie wstępnej oceny Państwa firmy, produktów i wydajności. Ponadto informacje te służą do oceny Państwa zdolności do zapewnienia odpowiedniej jakości.

Jeśli Państwa oferta nas zainteresuje, niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy.

Ogólne warunki zakupów

Zamówienia firmy Hauff-Technik GmbH & Co. KG są dokonywane w oparciu o poniższe Ogólne warunki zakupów oraz ewentualnie podane w zamówieniu warunki dostawy i płatności. Jeżeli nie zapoznali się Państwo jeszcze z tymi warunkami, mogą je Państwo tutaj przeczytać, pobrać i wydrukować.

Instrukcje dotyczące dostawy

Z uwagi na nasze nowe struktury logistyczne dokonaliśmy istotnych zmian w naszych przepisach dotyczących wysyłki i opakowań. Celem jest zabezpieczenie towarów przed uszkodzeniem na całej długości łańcucha logistycznego, tak aby dany produkt mógł trafić na miejsce zastosowania w nienaruszonym stanie. O ile w zamówieniu, opisach technicznych lub szczególnych warunkach zakupów zamawiającego nie zawarto innych ustaleń, mają zastosowanie poniższe warunki.