Szukaj
Lista
Region
Region (pl)
Produkty
O firmie
W centrum uwagi
Osoby do kontaktu
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Budowa nowej stacij transformatorowej Minśia

Przepusty kablowe z HSI150, HEA, ZVR i HRD

Budowa nowej stacij transformatorowej Minśia
Meissen
Inwestorem tej nowej stacji transformatorowej jest drezdeński zakład energetyczny Energie Sachsen Ost AG Dresden. Zadaniem postawionym przy budowie nowej stacji transformatorowej było utworzenie połączenia z nowego budynku zakładowego do istniejącej stacji transformatorowej za pomocą przepustów kablowych HSI150 i uziemień. Prace powierzono przedsiębiorstwu budowlanemu TS-Bau z Glaubitz po zaprojektowaniu przez biuro inżynieryjne Szillat z Radebeul. Zastosowano przepusty kablowe HSI150, uziemienia i uszczelki pierścieniowe. 
W różnych bokach budynku zakładowego wbudowano przejścia kablowe w różnych pakietach. Dzięki układowi pakietu osiągnięto wysoką gęstość zajęcia dla przyłączenia np. rur ochronnych kabli. 
Przepusty kablowe zostały wmontowane w zbrojenie i poprzez przewidziane do tego otwory na gwoździe przymocowane do deskowania. 
Wszystkie przepusty są standardowo zaślepione wytrzymałą na ciśnienie pokrywą HSI150 DT i uniemożliwiają ewentualne wniknięcie wody. Pokrywa zamykająca znajduje się pod folią ochronną. 
W celu uziemienia lub wyrównania potencjałów zastosowano wiele przepustów na uziemienie oraz punkty uziemienia stałego. Zostały one wmontowane w zbrojenie i zamocowane. Punkty uziemienia stałego podłączono już przed betonowaniem do przewodu wyrównania potencjałów. 
Przed budynkiem w obszarze przepustów kablowych są jeszcze po części umieszczone szyby do ciągnięcia kabli bądź szyby kontrolne. Ułatwiają one późniejsze uzupełnienie zajęcia przejścia kablowego przez dodatkowe kable. 
Cała piwnica kablowa została zabetonowana betonem o jakości hydrotechnicznej. 
Rozwiązania firmy Hauff-Technik
Specyfikacje
Ciśnieniowo szczelne przepusty kablowe do podłączenia pokryw systemowych dla kabli i rur.
Wymagania
Gazo- i wodoszczelne wprowadzenia do budynku
Zastosowane produkty
HSI150-K2/300 
HEA 
ZVR 
HSD 
Verwendete Produkte

Dwustronny przepust kablowy

do osadzania w betonie

HSI150 K2/X
Do obustronnego, gazo- i wodoszczelnego przyłączenia pokryw systemowych dla kabli i rur osłonowych, zapewnia …

Przepust uziemiający

HEA
Do montażu w jednej płaszczyźnie z szalunkiem w betonie wodoszczelnym. Za pomocą obustronnego gwintu w rdzeniu …

Cementowa rura zespolona

ze specjalną powłoką

ZVR
Do montażu w systemie izolacji „biała wanna”. Powłoka tworzy z betonem jednolite połączenie.