Menü öffnen
Suchen
Region (pl)
Produkty
O firmie
Osoby do kontaktu
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Szkolenie pomocników ochrony przeciwpożarowej w firmie Hauff-Technik

Szkolenie pomocników ochrony przeciwpożarowej w firmie Hauff-Technik

W czerwcu w Hauff-Technik zrobiło się gorąco! Ponieważ: Nasi zakładowi asystenci ochrony przeciwpożarowej zostali w ostatnich tygodniach w trzech terminach ponownie przeszkoleni teoretycznie i praktycznie w zakresie postępowania na wypadek pożaru. 

Z reguły powinno się to odbywać co trzy lata, zgodnie z zaleceniami naszego specjalisty ds. bezpieczeństwa pracy. W części teoretycznej obecnie 32 pomocników ochrony przeciwpożarowej powtórzyło bezpieczną ewakuację w przypadku pożaru, jak również opiekę nad pracownikami w odpowiednich miejscach zbiórki. Ponadto pracownicy zostali uświadomieni o konieczności zapewnienia, że drzwi przeciwpożarowe są zawsze zamknięte podczas normalnej pracy oraz że drogi ewakuacyjne i ratunkowe są wolne. 

Najważniejsza dla wszystkich była chyba część praktyczna: Tutaj przećwiczono posługiwanie się gaśnicą. Aby móc obserwować powstawanie płomieni w interakcji z zachowaniem wiatru, aby poczuć wagę gaśnicy i stracić strach przed ogniem, stworzono większy płomień, który należało ugasić. 
Następnie każdy z asystentów ochrony przeciwpożarowej mógł spróbować swoich sił i w końcu możemy powiedzieć: W nagłych wypadkach wszyscy wiedzą dokładnie, co robić!