Szukaj
Lista
Region
Region (pl)
Produkty
O firmie
W centrum uwagi
Osoby do kontaktu
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Zarządzanie środowiskiem i energią

Oszczędne korzystanie z zasobów

Ochrona środowiska jest integralną częścią składową polityki naszego przedsiębiorstwa. Zobowiązujemy się do ciągłej poprawy ochrony środowiska w naszym przedsiębiorstwie i uważamy, że rozważne korzystanie z zasobów jest istotną częścią naszej własnej odpowiedzialności korporacyjnej. Certyfikacją zgodną z DIN EN ISO 14001:2015 dajemy przykład zrównoważonej ochrony naszego środowiska.

 • Efektywność energetyczna / oszczędność CO2
  Podczas projektowania budynku naszej firmy już na etapie planowania uwzględniono efektywność energetyczną i oszczędność CO2. Wdrożono koncepcję ogrzewania i chłodzenia całkowicie niezależną od źródła zewnętrznej energii, jak gaz, olej itp. poprzez zastosowanie systemów odzysku ciepła. Przy nabywaniu nowych urządzeń produkcyjnych zawsze analizowana jest integracja z naszą koncepcją ogrzewania i chłodzenia. (np. procesy wytłaczania i cięcia laserowego).

 • Odpady
  Wszystkie odpady są utylizowane lub poddawane recyklingowi przez certyfikowaną firmę, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie odpadów komercyjnych.

 • Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi
  Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi oraz ich składowanie i stosowanie jest regularnie kontrolowane i dokumentowane przez naszego pełnomocnika ds. BHP, zgodnie z rejestrem substancji niebezpiecznych.

 • Udział i wykorzystanie surowców
  Decyzje dotyczące procesów produkcyjnych i stosowanych materiałów podejmowane są z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i środowiskowych. Dzięki temu osiągamy zamierzone oszczędności zasobów i unikamy odpadów.

 • Opakowanie
  Aby opakowanie chroniło nie tylko nasze produkty, lecz również klimat, już w procesie zaopatrzenia w nasze opakowania zwracamy uwagę na możliwie najkrótsze drogi transportu. Priorytetowo podchodzimy do dostawców regionalnych i krajowych. Naszym celem jest ciągłe zwiększanie udziału surowców wtórnych w materiałach opakowaniowych.

 • Rozporządzenie REACH
  Przestrzeganie obejmuje zarówno wykluczenie stosowania zabronionych substancji, jak i dokumentowanie zgodności z obowiązującymi przepisami w kartach charakterystyki WE. Wszystkie nasze produkty są dostarczane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Odpowiednie dane są regularnie pozyskiwane od naszych dostawców.

 • Medal EcoVadis
  Zrównoważony rozwój jest ważną kwestią zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów. Aby podzielić się naszymi wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju z naszymi partnerami, niedawno wypełniliśmy kwestionariusz EcoVadis. Firma Hauff-Technik otrzymała srebrny medal, potwierdzający nasze zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju. Pomimo dobrych wyników będziemy jednak nadal pracować nad poprawą naszych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju.